Uvoz polovnih automobila u Srbiju

Polovan automobil ili kako se u zakonu kaže "upotrebljavano vozilo" jeste svako vozilo koje je bilo registrovano i od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci.

PODELI

U zemljama osnivačima EU sva vozila prvi put registrovana od 01/01/2002 ispunjavaju EURO 3 standard, a u zemljama koje su se kasnije priključile EU sva vozila prvi put registrovana posle daduma priključenja ispunjavaju EURO 3 standard.

Zakon je uslovio da se u Srbiju mogu uvoziti automobili koji poseduju minimum EURO 3 standard. Za kupljeni automobil kome u saobraćajnoj dozvoli nije navedeno da poseduje EURO 3 standard, dokumentacija se dostavlja Agenciji za bezbednost saobraćaja koja treba da utvrdi da li vozilo zadovoljava propisane norme. Ako automobil ispunjava sve uslove, Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje potvrdu da je vozilo po EURO 3 standardu i možete početi proceduru carinjenja.

Za sva vozila kupljena od fizičkih lica u inostranstvu potrebno je da imate ugovor overen od strane notara, a za vozila kupljena od pravnih lica potrebno je da imate fakturu overenu pečatom prodavca.

Pre kupovine vozila pronađite špeditera koji će cariniti vozilo i od njega tražite detaljne instrukcije i savete za carinjenje automobila.

Svi automobili koji su evropskog porekla oslobođeni su plaćanja carine i platićete samo PDV, a poreklo se dokazuje dokumentom EUR 1 ili izjavom na fakturi za koju postoji tačno propisana forma od koje se ne sme odstupati. Obrazac EUR 1 dobija se od carine u zemlji gde kupujete automobil.

Za automobile kupljene kod pravnih lica i čija je vrednost po katalogu AMSS ispod 6.000 evra ne morate imati EUR 1 obrazac, već poreklo vozila možete dokazati izjavom na fakturi. U dnu izjave potrebo je da piše mesto i datum, ime i prezime i potpis lica koje je izdalo izjavu kao i pečat firme. Sve navedeno odnosi se samo na izjavu, a potrebno je na fakturi imati još jedan potpis i pečat koji se odnosi na fakturu.

Za vozilo kupljeno od fizičkog lica morate izvaditi potvrdu proizvođača o preferencijalnom poreklu jer bez ove potvdre carina neće overiti obrazac EUR 1, a potvrda se čeka i do dve nedelje. U ovom slučaju preporučuje se da uvoz radite preko posredničke firme koja će obezbediti svu dokumentaciju u njihovoj državi. Vaš špediter je veza između vas kao uvoznika i posredničke firme iz države gde kupujete automobil.

Da bi automobil mogli voziti potrebno je da imate COL tablice sa kojima dolazite na našu granicu i prijavljujete vozilo kao carinsku robu. Na graničnom prelazu pronađite graničnu špediciju gde ćete napraviti potrebnu propratnu dokumentaciju koju morate imati do carinarnice. Pre odvoženja automobila na carinarnicu potrebno je da sve papire predate svom špediteru kako bi napravio svu neophodnu dokumentaciju za carinjenje koju predaje carini. Po završenoj proceduri carinjenja dobijate carinski račun koji plaćate opštom uplatnicom i po ozvršenom plaćanju proces carinjenja je završen.