Ušteda sa LED sijalicama

PODELI

Naziv LED skraćenica je od Light Emitting Diode što u slobodnom prevodu znači svetleća dioda. Prva svetleća dioda napravljena je 1962. godine i emitovala je crvenu svetlost. Prva dioda sa belim svetlom proizvedena je tek 1995. godine.

Obična sijalica sa užarenim vlaknom ima radni vek od 1.500 radnih sati, a LED sijalica 40.000 radnih sati pa će jedna LED sijalica zameniti 26 običnih sijalica.

LED sijalica ima duži radni vek, veoma malo se greje i u odnosu na sijalicu za užarenim vlaknom troši manje električne energije. Obična sijalica osetljiva je na promenu napona što nije slučaj sa LED sijalicom pa se može beskonačno mnogo puta uključiti i isključiti. Led osvetljenje ekološki je prihvatljivo jer se lako reciklira i ne sadrži opasne materije.

LED SIJALICA OBIČNA SIJALICA
2W 15W
3W 25W
5W 40W
7W 60W
12W 100W

 

Prosečan rad sijalice u domaćinstvu dnevno je oko 5 sati što je na godišnjem nivou 1.825 radnih sati. Obična sijalica od 100W potrošiće 182,5kWh, a LED sijalica 21,9kWh pa se korišćenjem samo jedne LED sijalice ostvaruje godišnja ušteda od 160,6kWh.