Uspešnija komunikacija

Nije važno šta kažemo, već šta ljudi čuju.

PODELI

Komunikacija je prenošenje razumljive informacije između dva ili više sagovornika. Komunikacija je prisutna u svim momentima života, to je raznosvrstan, ali složen proces. U komunikaciji obe strane imaju cilj da budu shavćene kako ne bi došlo do nesporazuma.

Komunikacija potiče od latinske reči Communiciare koja znači učiniti zajedničkim, sapštiti.

Komunikacija će biti lakša i produktivija ako se pridržavate sledećih pravila.

 • Jednostavno
  Koristite jednostavne reči ako želite da vas razume većina. Ostaćete neshvaćeni jer ljudi ne proveravaju u rečniku značenje reči koje nisu razumeli.
 • Kratko
  Koristite kratke i jednostavne rečenice. Ne upotrebljavajte rečenice, kada fraze mogu uraditi posao i ne koristite četiri reči kada i tri mogu da reći dovoljno.
 • Pitajte
  Pitanje privlači pažnju sagovornika. Pitanje iziskuje odgovor, a odgovaranje je interakcija. Interakcija povezuje sagovornike.
 • Slušajte
  Ako pažljivo slušate izbegavate nesporazume, a ujedno pokazujete poštovanje prema sagovorniku. Slušati znači mnogo više od čuti.