Upoznajte dete kroz sport

PODELI

Tokom sportskih aktivnost deca se opuštaju i spontano ponašaju, a to doprinosti zdravom odrastanju. Deca uzrasta od dve do četiri godine najviše vole igru sa roditeljima i sebi bliskim osobama, jer se stide započeti igru sa drugom decom. Deca počinju imitirati roditelje i sebe upoređivati sa tatom i mamom, a roditelji ne smeju takvu sklonost zloupotrebiti zarad nametanja sovjih ciljeva, već trebaju decu pustiti da istražuju i otkrivaju razna umeća.

Neka deca kasnije spoznaju da kroz sport na zanimljiv način mogu zadovoljiti svoje potrebe za kretanjem. Kod takve dece motorika je slabija i uz dodatni napor mogu nadoknaditi propušteno.

Da li detetu više odgovara timski rad ili individualna aktivnost, možete proceniti na osnovu izabranog sporta kao i na osnovu ponašanja u toku treninga. Prema toj podeli aktivnosti mogu biti intezivne ali kratkotrajne; slobog inteziteta ali dugotrajne ili takozvane srednje pruge umerenog inteziteta i srednjeg trajanja.

Sportski aktivna deca kroz treninge pripremaju se za život i izgrađuju mehanizme koji će biti od velike koristi tokom života. Deca kroz ekipne sportove zajedno ostvaruju ciljeve, a kroz individualne izgrađuju odnos sa sobom. U sportskim igrama imamo i komponente doživljavanja sukoba i traženja načina rešavanja istih. Ako se dete žali na nepravdu ili o svojim drugarima govori loše, otvorite dobro uši. Veoma bitan preduslov za ispravno razvijanje stabilne i samosvesne ličnosti jeste prihvatanje poraza kao i uživanje u uspehu.

Ako je neko od roditelja sportski aktivan, velika je verovatnoća da će i dete biti sportski aktvino. U slučajevima gde roditelji nisu skloni sportskim aktivnostima, postoji rizik da dete ne iskoristi ovu bitnu fazu dizičkog razvoja.