Upis dece u vrtić

Prilikom podnošenja zahteva za upis deteta u predškolsku ustanovu na konkursu za upis 2016 potrebno je imati kompletnu dokumentaciju koja je propisana konkursom ili izvršiti online prijavu na portalu eUprava.

PODELI
Dete treba pustiti da odraste brzinom koja njemu odgovara.

Roditelj ili staratelj deteta, uz svu potrebnu dokumentaciju propisanu konkursom, u željenu predškolsku ustanovu podnosi i popunjen zahtev na obrascu koji se preuzima u vrtiću. Centralna komisija, imenovana od strane direktora, razmatra sve prijave i donosi odluku o prijemu dece u predškolsku ustanovu.

Dokumenta za dete
– Za svu decu morate imati izvod iz matične knjige rođenih, kako za dete koje konkuriše za upis tako i za ostalu vašu decu.
– Potvrdu da je dete sposobno za kolektiv, dobijate je od izabranog pedijatra u Domu zdravlja.

Ako postoje specifičnosti o detetu ili porodici, kontaktirajte vrtić za sve dodatne informacije o dokumentima koje je poželjno priložiti.

Dokumenta za roditelje
– Roditelji koji su zaposleni podnose podvrdu o upisanom radnom stažu, koju izdaje Fond PIO.
– Nezaposleni roditelji podnose dokaz da nisu u radnom odnosu, a izdaje ga NSZ.
– Studenti podnose potvrdu sa fakulteta o redovnom studiranju.
– Penzioneri podnose ček od poslednje primljene penzije.
– Samohrani roditelj podnosi presudu o razvodu braka, izvod iz matične knjige rođenih za decu kojima nije utvrđeno očinstvo, odluku nadležnog organa o roditeljskom pravu. Ako je jedan od roditelja preminuo potrebno je podneti umrlicu.

ONLINE prijava
Prijavu za upis deteta u predškolsku ustanovu možete podneti elektronskim putem na portalu euprava.gov.rs bez odlaska na šaltere.  Na portalu popunjavate online zahtev i upisujete matične brojeve roditelja i dece. Ako je sve ispravno popunjeno dobićete poruku o ispravnosti matičnih brojeva i o pravnom i radnom statusu pa ako ste saglasni sa svim podacima jednim klikom podnosite prijavu.