Unapredite svoju komunikaciju

Govorite tiho, govorite polako i ne govorite mnogo.

PODELI

Komunikacija je prenošenje mišljenja, stavova i želja. Dobro komunicirati znači lako razumeti druge, ali i biti shvaćen od drugih. Komunikacija sama po sebi jeste jednostavna, ali veliki broj osoba ima problem u povezivanju sa sagovornikom. Vremenom komunikacija se može korigovati i podići na viši nivo.

 • Pozdravite prvi
 • Slušajte sagovornika
 • Budite kratki ali jasni
 • Uspostavljajte kontakt očima
 • Budite otvoreni
 • Budite tolelantni i kada se ne slažete sa sagovornikom
 • Ne stidite se da pokažete svoja osećanja i emocije
 • Pričajte o sebi i svojim interesovanjima
 • Nađite pozitivno u svima
 • Interesujte se o stvarima koje ste čuli u nekom od prošlih razgovora
 • Delite komplimente drugima
 • Trudite se da upoznajete nove ljude