U zatvor zbog prepisivanja na ispitima u Kini

Ono što se u potpunosti ne razume ne može se posedovati.

PODELI
Znam samo jedno, a to je da ništa ne znam.

Polaganje druge osobe umesto prijavljenog kandidata, korišćenje puškica, upotreba uređaja za bežićnu komunikaciju ili bilo koji drugi vid prevare biće grubo sankcionisan.

Oštrim kaznama za sve koji varaju na ispitima biće obezbeđena pravednost ispita, a to se smatra važnim delom društvene pravde u Kini.

Problem varanja na prijemnim ispitima za upis na fakultet, Kineska vlada rešava amandmanom krivičnog zakona kojim je za varanje na ispitu propisana maksimalna kazna do 7 godina zatvora. Pored zatvotske kazne, kandidatu može biti zabranjeno polaganje ispita na državnim fakultetima u trajanju od tri godine.