Razgovor za posao

Na intervju gledajte kao na sastanak dve u potpunosti ravnopravne strane koje imaju želju da uspostave poslovnu saradnju.

PODELI
Intervju za posao
Razgovor za posao

Ako je poslodavac iz vaše radne biografije zaključio da se izdvajate od ostalih kandidata, pozvaće vas na razgovor za posao i dobićete priliku da se lično predstavite. Utisak koji ostavite prilikom prvog susreta utiče na tok i ishod intervjua.

Poslodavac želi najboljeg kandidata, a vi ga morate uveriti da neće pogrešiti ako vas izabere. Da bi ste povećali šansu za prijem u radni odnos, morate se temeljno pripremiti i na intervjuu poslodavcu  prezentovati sve svoje kvalitete. Na razgovor za posao nemojte gledati kao na prepreku, gledajte kao na šansu koju ne smete propustiti.

Pripremite se za razgovor. Pročitajte još jednom svoju radnu biografiju i propratno pismo koje ste poslali, razmotrite sve uslove iz konkursa i upoznajte se sa radnim mestom i kompanijom.

Pripremite odgovore kojima ističete svoje prednosti za radno mesto na koje konkurišete, a na pitanja koja Vas mogu prikazati kao negativca pripremite neutralne odgovore. Kao neku od svojih slabosti navedite onu koja je pozitivna za poslodavca, na primer “preterana preciznost”.

Obucite se prema kodeksu oblačenja kompanije u koju idete. Na intervju ne smete kasniti, planirajte dolazak desetak minuta pre zakazanog vremena, ne više. Predstavite se osobi na recepciji koja vas dočekuje i navedite razlog vašeg dolaska. Prilikom upoznavanja sa komisijom koja vodi intervju, budite staloženi, ljubazno se predsavite i uspostavite kontakt očima sa sagovornikom. Tokom razgovora biće postavljena mnoga pitanja na koja je potrebno iskreno da odgovorite. Iz vaših odgovora poslodavac zaključuje da li ste vi idealan kandidat za slobodno radno mesto. Trudite se da sagovornika uverite u sve vaše sposobnosti i kvalitete.

Ne upadajte u zamke prilikom razgovora. Članovi komisije mogu biti opušten i nonšalantni, ali imajte na umu da ne razgovarate sa bliskim ljudima već sa autoritetima i izbegnite zamku u koju većina nepromišljeno upada.

Na pitanja odgovarajte precizno i ne širite temu. Ne prekidajte sagovornika, pokažite mu da aktivno učestvujete u razgovoru i da ga slušate. Nemojte se koristi žargonom, upotrebljavajte reči adekvatne vašem obrazovanju.

Na kraju intervjua zahvalite se na pozivu i izrazite želju da postanete deo njihovog tima. Pitajte kada se konkurs završava i na koji način ćete biti obavešteni o ishodu.