Propisno opremite putnički automobil

PODELI

Zakon jasno propisuje koja je obavezna oprema koju svaki vozač mora imati u svom putničkom automobilu.

  • Rezervni točak i pribor za zamenu ili odgovarajuće sredstvo za privremeno krpljenje pneumatika.
  • Znak za obeležavanje zaustavljenog vozila – trokut. Ravnostranični trougao sa ivicama crvene boje, dužine 40 cm i širine najmanje 5 cm.
  • Reflektujući prsluk koji odgovara standardu EN471. Dozvoljene boje su žuta, narandžasta, crvena ili zelena sa belim reflektujućim trakama.
  • Uže ili poluga za vuču. Poluga mora biti ispitana na istezanje na silu veću od najveće dozvoljene mase vozila u kome se nalazi.
  • Komplet prve pomoći (po standardu SRPS Z.B2.001). Komplet sadrži sterilan sadržaj sa ograničenim rokom od pet godina pa je potrebno proveriti rok trajanja.
  • Rezervne sijalice. Najmanje za polovinu sijaličnih mesta udvojenih uređaja za osvetljavanje puta i davanje svetlosnih znakova, kao i po jedna sijalica za neudvojena sijalična mesta za koja je moguća samostalna zamena sijalica. Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti (gasni izvor svetla, LED sijalice) ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvetna tela.
  • U motornim vozilima mora postojati aparat za gašenje požara i biti postavljen na vidnom mestu tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti. U putničkim automobilima kojima se ne vrši javni prevoz lica u saobraćaju na putevima, motociklima, motornim vozilima na tri točka i traktorima ne mora postojati aparat za gašenje požara.