Pas, kućni ljubimac

Nema loših pasa, već ima loših gospodara. Pas ima sve odlike čoveka, a nijednu njegovu manu.

PODELI
Za neke ljude najbolji prijatelj je knjiga, a za druge je to pas.

Držanje životinja u stanu nije samo velika radost i zadovoljstvo za ukućane već je to istovremeno i velika obaveza, pogotovo ako se ima u vidu ograničenost stambenog prostora i okolnost da se živi u zajedničkoj zgradi sa velikim brojem drugih stanara. Zato je naročito delikatno držanje psa, jer se radi o životinji koja zahteva posebnu brigu i negu u skučenom stambenom prostoru. Kako bi se izbegli nepotrebni sukobi sa susedima, kao i razne druge neprijatne situacije u porodici, trebalo bi da se pre odluke o nabavci psa posavetujete sa stručnjacima. Na taj način ćete dobiti korisne savete о odgovarajućoj rasi pasa za vaše stambene i porodične uslove i o načinu njihovog čuvanja i vaspitavanja.

Pas treba da ide u šetnju na povodcu, a ako је sklon nervoznim reakcijama prema drugim ljudima onda je neophodno da mu se stavi korpa. Vlasnik је dužan da održava čistoću ne samo svog ljubimca već i okoline kojom ga šeta, a naročito ako se radi o parku u kome se igraju mala deca. U tu svrhu je neophodno da se koristi posebna lopatica kojom se može odstraniti nečistoća koju napravi pas u šetnji.

Posebno je važno da se vrši redovno vakcinisanje i da se pas vodi na neophodne veterinarske preglede i kontrole u slučaju bolesti.

Vlasnik psa, takođe, treba da bude spreman da nadoknadi štetu koju pričini njegov ljubimac drugim ljudima prilikom šetnje parkom ili ulicom.

Ako se sve ovo ima u vidu onda ćе držanje psa biti pravo zadovoljstvo za vlasnika i njegove ukućane, а ne uzrok nepotrebnih sukoba i nesporazuma sa susedima i drugim sugrađanima.