Osnovna upozorenja sa instrument table

Zanemarivanje upozorenja sa instrument table dovodi do problema i može biti uzrok velike štete na automobilu.

PODELI

Temperatura rashladne tečnosti

temperatura-motornog-uljaIdealna temperatura rashladne tečnosti je oko 90 stepeni po Celzijusu. Motor je u opasnosti kada temperatura dostigne 120 Celzijusovih stepeni. Na starijim automobilima nema skala za pokazivanje temperature rashladne tečnosti. Uključena lampica signalizira da je temperatura tečnosti dostigla graničnu vrednost.

Temperatura motornog ulja

temperatura-motorno-ulje-pritisakZa motorno ulje radna temperatura ulja je oko 90 stepeni po Celzijusu, a na većim temperaturama ulje počinje da isparava. Temperatura od 140 stepeni po Celzijusu je kritična temeratura. Na većini automobila nema skala za temperaturu ulja, već lampica koja signalitira da je tepmeratura na graničnoj vrednosti.

Pritisak motornog ulja

pritisak-motornog-uljaOptimalan pritisak motornog ulja je od dva to tri bara. Za motor je opasno ako je pritisak ispot jednog bara. Večina automobila nema skalu za pritisak ulja, več samo lampicu. Uključena lampica signalizira pad pritisak, a pad pritiska najčešće uzrokuje nizak nivo motornog ulja.

Punjenje i napon akumulatora

akumulator-punjenje-naponKod većine automobila lampisa signalizira probleme sa naponom akumulatora, a u neka vozila imaju pokazivač sa skalom. Normalno napunjen akumulator ima napon od 12,4 do 12,7 volti, a granični napon iznosi 14,4 volti. Ako lampica ostaje uključena posle pokretanja motora ili se uključi u radu, nije dobar znak.