Nikola Tesla, ocene na završnom ispitu

Nikola Tesla svetski priznat naučnik po kome je u SI sistemu nazvana merna jedinica Tesla za magnetnu indukciju, pronalazač sinhronoh i asinhronog motora, obrnutog magnetnog polja, polifaznog sistema i naizmenične struje.

PODELI

Preko društvenih mreža deli se zapisnik o maturskom ispitu Nikole Tesle iz 1872/1873 školske godine. Prikazane su ocene svih predmeta koje je polagao u gimnaziji na završnom ispitu. Prema prikazanom svedočanstvu, Nikola Tesla nije imao odlične ocene iz nacrtne geometrije, hemije i fizike.

Verodostvojnost dokumenta niko nije potvrdio niti opovrgao. Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine, a u svedočanstvu je naveden datum 2. novembar 1856. godine.

Ako je ovo originalno svedočanstvo Nikole Tesle onda imamo još jedan dokaz da ocene nisu merilo znanja.