Nastupite kao lider

Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.

PODELI
Dobar lider uzima malo više od njegovog dela krivice, i malo manje od njegovog dela zasluge.

Verujte u sebe, postavite cilj i detaljno analizirajte projekat od početka do kraja kako bi kao lider u potpunosti vladali problemom. Plan rada napravite na osnovu relevantnih činjenica.

U tim pozovite saradnike koji imaji potrebno iskustvo i veštine, saradnike koji u potpunosti mogu odgovoriti svim zahtevima projekta. Jasno prezentuje poslovnu ideju i ne plašite se kritika.

Na saradnike prebacite brigu o detaljima, ali uspostavite sistem redovne kontrole njihovog rada. Lider je odgovran za realizaciju projekta, a neuspeh saradnika nije ništa drugo do neuspeh lidera. Ispunite sva svoja obećanja i brine o svojim saradnicima.

Probleme doživljavajte kao izazove, a u teškim situacijama pronađite smešnu stranu i humorom prevaziđite trenutnu krizu. Ne dozvolite da vas neško ili nešto spreči u postizanju definisanog cilja.

Lider za projekat mora odvojiti onoliko vremena kolikoje potrebno za uspeh. Ne rasipajte pažnju jer u jednom trenutku kavlitetno se možete koncentrisati samo na jednu stvar.