Morate reći NE

PODELI
Budite svesni kada možete nešto uraditi, a kada ne.

Ljudi koji ne znaju da postave granicu i uvek ispunjavaju tuđe želje, žive pod pritiskom pa je neophodno povući crtu i izgovoriti čarobno “ne”. Ako ne znate da kažete “ne”, ugodićete drugima ali nauditi sebi.

Ako želite da ugodite drugima, prvo ugodite sebi.

Postoje situacije kada je neophodno reći “ne”.

  • Ako zahtevano ne umete da uradite ili niste u potpunosti sposobni.
  • Ako od vas zahtevaju da uradite nešto za šta niste zainteresovani.
  • U situaciji kada nemate vremena.
  • Ako ste umorni.
  • Ako bi izgovoreno “da” bilo samo iz razloga da zadovoljite drugu stranu.
  • Kada primetite da vas iskorišćavaju.
  • Pod pritiskom ne izgovarajte “da”, jer pritisak najčešće dovodi do pogrešne odluke.
  • Kada se od vas traži da uradite nešto što je za vas neugodno i nije vam prihvatljivo ili je za vas stresno.