Kako se koriste funkcijski F tasteri na računaru

Rad na računaru olakšavate korišćenjem funkcijskih tastera F na tastaturi.

PODELI

Funkcijski F tasteri nalaze se na vrhu svake tastature, ima ih dvanaest i obeleženi su od F1 do F12. Svaki od dvanaest tastera ima svoju osnovnu namenu, a nude se i različite opcije korišćenjem u kombinaciji sa drugim tasterima.

U skoro svim video igricama funkcijski tasteri koriste se za najvažnije opcije.

Flexowriter Programatic prva je tastatura sa funkcijskim tasterima F, a napravljena je 1965. godine. Za popularizaciju F tastera zaslužan je IBM i njihov računar IBM 3270 koji je proizveden 1972. godine.

F1
Otvara prozor za pomoć u svim programima, a u kombinacija WIN+F1 pokreće pomoć za Microsoft Windows.

F2
Pokreće opciju za promenu naziva izabranog fajla, folderaili ikonice. U aplikaciji MS Word kombinacija CRTL+F2 otvara prozor za pregled i pripremu štampe. Prilikom pokretanja Windows operativnog sistema pritiskom na F2 ulazi se CMOS podešavanja.

F3
Otvara pretragu u programu koja je aktivan.

F4
Kombinacija ALT+F4 zatvara trenutno aktivan prozor.

F5
Osvežava (refresh, reload), iznova učitava otvorenu web stranicu ili dokument.

F6
U svim internet brauzerima postavlja kursor u liniju za adresu.

F7
U MS Word i MS Outlook aplikacijama koristi se za proveru pravopisa i gramatike. Kombinacija SHIFT+F7 upisuje u rečnik sinonima reč koja je obeležena.

F8
Prilikom pokretanja Windows operativnog sistema ulazi se u boot meni.

F9
U MS Outlook aplikaciji koristi se za zlanje i primanje mejlova, a u aplikaciji MS Word osvežava dokument.

F10
Pokreće meni u otvorenoj aplikaciji. Kombinacija SHIFT+F10 ima istu funkciju kao i desni klik miša.

F11
U svim internet brauzerima pokreće pregled preko celog ekrana.

F12
U svim aplikacijama Microsoft Office paketa pokreće Save As, otvara “Sačuvaj kao” prozor.