Kako rashladiti automobil

U letnjim danima temperatura u parkiranom vozilu izrazito je visoka i teško je rashladiti vozilo.

PODELI
  1. Prozor na vozačevim vratima spustite do kraja, a vrata zatvorite.
  2. Zadnja desna vrata (auto sa četvoro vrata) ili suvozačeva vrata (auto sa dvoje vrata) otvorite i zalupite nekoliko puta.