Kako pronaći skrivene facebook poruke

Internet je u početku korišćen samo za predstavljanje firmi i preduzetnika, a nešto kasnije postao je mesto kupovine i prodaje i zauzeo je bitno mesto u vođenju biznisa. Danas elektronsko poslovanje nije samo predstavljanje, prodaja i kupovina preko interneta već i organizacija elektronske komunikacije sa klijentima.

PODELI

Pojavom Facebook društvene mreže došlo je do unapređenja elektronskog poslovanja i predstavljanja proizvoda i usluga na internetu. U okviru Facebook profila omogućena je razmena poruka između svih korisnika ove društvene mreže (ćaskanje, online chat), a da ne bi došlo do zloupotrebe Facebook je implementirao SPAM filter koji blokira prikazivanje neželjenih poruka u prijemnom sandučetu (inbox).

Facebook SPAM filter u potpunosti odrađuje sve zadatke za koje je kreiran,
ali za korisnike može biti problematičan
jer zaustavlja poruke od ljudi sa kojima niste prijatelji.

 

SPAM filter ne prolaze poruke koje je korisnik označio kao neželjene poruke, poruke koje su od strane Facebook algoritma prepoznate kao masovne poruke kojima se zloupotrebljava društvena mreža, ali i poruke od osoba koje se ne nalaze u listi vaših prijatelja

Poruke koje su od strane Facebook SPAM filtera klasifikovane kao neželjene nisu obrisane, prosleđene su u sanduče koje većina korisnika ne primećuje.

Sanduče je nazvano Message Requests i do njega možete doći klikom na naziv Message Requests i pronaći poruke od ljudi koji nisu na listi vaših prijatelja.

Message-Requests

PROVERAVAJTE REDOVNO FOLDER MESSAGE REQUESTS,
NE DOZVOLITE DA PROPUSTITE BITNE DOPISE
KOJE JE FACEBOOK OBELEŽIO KAO NEŽELJENE.

Neželjene poruke možete pronaći i preko aplikacije Messenger. Pokrenite aplikaciju i kliknite na ikonicu Settings. Izaberite People, a zatim Message Requests. Ispod pirikazanih poruka kliknite na See filtered messages.

Prodavac koji je odlučio da vodi poslovanje preko interneta ne sme dozvoliti da većina poruka od kupaca ne stigne do njega. Svi koji preko Facebook društvene mreže prodaju svoju robu i usluge moraju obratiti pažnju na pomenuti folder kako ne bi izgubili potencijalne mušterije koje ih kontaktiraju preko Facebook poruka.