Kako pretraživati internet koristeći Google napredne tehnike

PODELI

Internet je nepresušan izvor informacijakojih do kojih se dolazi korišćenjem pretrage. Da bi pretraga bila uspešna potrebna je veština pretraživanja interneta jer ako se pretraga ne definiše ispravno teže se dolazi do traženih podataka.

Većina korisnika interneta pretragu izvršava na najjednostavniji način
unošenjem jednog ili više pojmova, a kao rezultat dobija hiljade stranica.

Google je vodeći servis za internet pretragu, a pored osnovne pretrage u ponudi je i napredna pretraga koja ubrzava pronalaženje relevantnih informacija.

Traženje određene fraze olakšaćete ako celu frazu stavite pod znake navoda.
Primer: “kako pretraživati internet”

Ako zante samo deo fraze koju tražite možete koristiti znak za zamenu, zvezdicu.
Primer: “kako * internet”

U slučaju da određenu reč želite da isključite iz rezultata pretrage koristite znak minus. Znak minus koristite kada želite dobiti odgovore vezane za pretraživanje interneta, ali bez tekstova koji sadrže Yahoo.
Primer: “kako pretraživati internet” -Yahoo

Za pretragu više pojmova koristi se operacija OR.
Primer: “kako pretraživati internet” OR “pretraga na internetu”

Kada želite izvršiti pretragu određenog sajta, na kraju formulisane pretrage koristite odredicu site: i navedite sajt koji želite pretražiti.
Primer: “kako pretraživati internet” site:kako.how

Kako se na internetu pored sajtova nalazi i veliki broj fajlova (dokumenata), pretragu je moguće izvršiti po tipu dokumenta koji želite pronaći. Posle unosa naslova koji tražite dodajete odredicu filetype: i iza nje ekstenziju za tip dokumenta koji tražite (pdf, doc, xls, ppt).
Primer: “kako pretraživati internet” filetype:pdf

Pretragu je moguće vršiti prema naslovu stranica. Za pretragu jedne reči koristi se odredica intitle: a za više reči allintitle: i reči koje želite tražiti u naslovima.
Primer: intitle:kako
Primer: allintitle: kako pretraživati

Kada želite pretraživati samo tekst, a ne i naslove i adrese, koristite odredicu allintext: iza kojih se navodi pojam pretrage.
Primer: allintext:google

Za pretragu samo web adresa koristi se odredica inurl: iza koje se navodi šta se traži. Na ovaj način možete izvršiti pretragu sajtova sa RS domenom.
Primer inurl:.rs

Da bi dobili spisak sličnih sajtova koristite odredicu related: i adresu sajta.
Primer: related:kako.how

Pored korišćenja gore pomenutih odredica, pretragu možete izvršiti na više različitih načina na stranici Google Napredna pretraga.

Za pretragu fotografija koristite stranicu Google slike.