Kako napisati CV – radnu biografiju

Nemojte upisivati nebitne informacije, a izostavljati važne detalje.

PODELI
CV - radna biografija

Potencijalni poslodavci upoznaće se sa vama na osnovu vaše radne biografije i imajte na umu da nikada nećete dobiti drugu šansu da popravite prvi utisak. Dobro napisana radna biografija izdvaja vas od ostalih kandidata i vodi u sledeći krug, a to je razgovor za posao.

CV je skraćenica latinske reči Curriculum Vitae  koja u slobodnom prevodu ima značenje tok žiovta, živopis, radna biografija.

Curriculum = tok
Vita = život

Svaki CV ima zadatak da predstavi kandidata na najbolji mogući način, ali ne bi trebalo da bude preopširan ni kratak. Ako imate manje od 10 godina radnog iskustva poželjno je da sve stane na jednu stranicu A4 formata. Poslodavci se zadržavaju u proseku oko 30 sekundu na jednoj radnoj biografiji.

 

Ne postoji propisana forma kako izgleda CV, ali neophodno je da sledeće elemente:

  • Lični podaci;
  • Obrazovanje;
  • Dodatno obrazovanje (seminari, obuke, kursevi);
  • Veštine (rad na računaru, strani jezici, vozačka dozvola);
  • Osobine;
  • Radno iskustvo.

Radna biografija je vaša ponuda potencijalnom poslodavcu kojom konkurišete na slobodnu radnu poziciju za koju je otvoren konkurs. Svoj CV pišite u skladu sa konkursom i istaknite sve svoje vrline koje vas predstavljaju kao idealnog kandidata za poziciju na koju konkurišete. Navedite sva svoja radna iskustva, znanja, veštine i istaknite sve projekte na kojima ste radili. Trudite se da rečenice budu kratke ali jasne i da opisi budu što precizniji. Od rečenice “Uspeo sam povećati produktivnost proizvodnje za 30 procenata” imaćete više koristi nego od naziva radnog mesta “Šef proizvodnog pogona”.