Kako je spavao Leonardo da Vinči

PODELI

Leonardo da Vinči znao je da je najproduktivnije vreme za kreativnost neposredno nakon spavanja i to je koristio.

Spavao je do dva sata na dan, ali iz više puta. Svaka četiri sata Leonardo je spavao po petnaestak minuta. Ovu metodu praktikovao je godinama, a nikada se nije osećao umorno.

Spavanje iz više puta naziva se polifazičan san i veže se za poznatog umetnika.