Japan, ulice bez imena

PODELI

U Japanu ne postoji praksa dodeljivanja imena ulicama. Samo nekoliko većih ulica ima ime, ali se imena ulica ne koriste u adresiranju.

japan-karta-ulicaGradovi su podeljeni u blokove, a blokovi okruženi ulicama bez imena. Kao adresa u Japanu se daje broj bloka i broj objekta. Svi objekti u blokovima imaju svoj broj, a brojevi nemaju logičan raspored pa ćete naići na zgradu sa brojem 4 pored zgrade sa brojem 15 jer se brojevi dodeljuju po redosledu izgradnje. Ni blokovi nemaju logičnu numeraciju.

U Japanu uz adresu dobija se i objašnjenje (Restoran se nalazi u zgradi pored biblioteke, preko puta supermarketa).
Blokovi su mali i adresa se brzo nalazi.

Na svakoj raskrsnici postoje lako čitljive karte pa se turisti u Japanu lako snalaze.