Izrazi za svaku priliku

Uljudnost je nalik na vazdušni jastuk: u njoj možda nema ništa, ali ona ublažava udarce života.

PODELI
Četiričarobne reči: izvoli, hvala, oprosti, molim.

U međuljudskom ophođenju vrlo važno mesto zauzimaju četiri male reči koje su korisne u svakoj prilici i neprilici: izvolite, molim, hvala i oprostite.

Počnite sa četiri važne reči u svakoj prilici i neprilici: izvolite, hvala, oprostite, molim , i već posle nekoliko dana ubraćete plodove lepog ophođenja

Ako nešto dajete drugoj osobi (lopatu, knjihu ili novac) potrebno je da tom prilikom kažete izvolite. Izvolite se kaže ako nekoga iz poštovanja ili kurtoazije puštate ispred sebe, dajete mu prednost ili otvarate vrata automobila da bi vaš saputnik lakše ušao ili izašao. U svim tim i sličnim situacijama ovu reč upotrebljava nastavnik prilikom obraćanja učeniku, roditelj prema detetu, dete prema svom vršnjaku i prema starijoj osobi.

Upotreba bilo koje od ove četiri reči navodi na korišćenje ostale tri. Ali, vi treba da kažete hvala, bez obzira što vam druga osoba nije rekla izvolite, a na hvala uvek uzvratite sa molim.

Molim ćete reći i kada dobro ne čujete tuđe pitanje ili ako vas neko zove. Ispravite dete svaki puta kada umesto te reči upotrebi izraz šta,ili još mnogo gore a. Molim treba da kažete akovas neko nehotice gurne i prekine u razgovoru i kaže oprostite. Umesto izraza oprostite često se upotrebljava reč pardon.