Izbor split sistem klima uređaja

Prilikom kupovine klima uređaja potrebno je izabrati idealan uređaj za prostor u kom će se koristiti.

PODELI

Split sistem je najzastupljeniji sistem za hlađenje, a može se koristi za ventilaciju i dogrevanje prostorija. Sastoji se od dva posebna dela, unutrašnje i spoljne jedinice. Split sistem deli se na mono split i multi split. Mono split sastoji se od jedne unutrašnje i jedne spolje jedinice, a dual split sastoji se od dve ili više unutrašnjih i jedne spoljne jedinice.

Osnovna klasifikacija klima uređaja vrši se na osnovu snage kompresora koja se izražava u kilovatima (kW). Uređaji male snage neće moći postići željeni efekat, a prejaki uređaji rasipaće energiju i povećavati troškove. Izbor odogovarajuće snage klima uređaja vrši se na osnovu veličine prostora gde će raditi. Za korišćenje klima uređaja u stambenom objektu koji ima standardnu visinu plafona sa prozorima prosečne veličine i sa standardnom izolacijom, grubim proračunom dobićete broj potrebnih kilovata tako što kvadraturu prostora podelite sa deset.

Pored obeležja za snagu motora u kilovatima, kapacitet se najčešče meri Britanskom termalnom jedinicom (Btu). Jedan Btu iznosi 0.00029307107 kW a u žargonu uređaj sa 7.000 Btu naziva se “sedmica”.

Površina od 1-20 metara kvadratnih: “sedmica” kapacitet 7000 Btu – snaga 2 kW
Površina od 20-35 metara kvadratnih: “devetka” kapacitet 9000 Btu – snaga 2,6 kW
Površina od 35-60 metara kvadratnih: “dvanaestica” kapacitet 12000 Btu – snaga 3,5 kW
Površina od 60-80 metara kvadratnih: “osamnaestica” kapacitet 15000 Btu – snaga 4,4 kW
Površina od 80-110 metara kvadratnih: “dvadesetčetvorka” kapacitet 24000 Btu snaga 7 kW

Split sitem uređaji dele se na fix speed i inverterske klime. Fix speed klime rade punom snagom jer imaju samo jedan način rada kompresora. Klime koje imaju inverter u početku rade punom snagom, a u toku rada kako se približavaju željenoj temperaturi snaga kompresora se smanjuje. Inverter klime stvaraju manju buku u toku rada i štede do 40% energije u odnosu na klime sa fix speed sistemom. Klime sa inverterom mogu se koristiti za grejanje na spoljnoj temperaturi do -15 stepeni Celzijusovih. Inverter sistem prilikom kupovine je skuplji, ali na duži period su isplativije jer troše manje elektirčne energije.

Kod klima uređaja energetska efikasnost predstavlja odnos dobijene energije u odnosu na potrošenu električnu energiju. Obeležava se slovnim oznakama abecede od A do G gde je A najveća a G najmanja energetska efikasnost. Veća energetska efikasnost garantuje manju potrošnju električne energije.