Feng šui i novac

Feng šui je tradicionalna kineska veština za uređenje životnog prostora, a primenjuje se više od 4.000 godina.

PODELI

Svaka prostorija ima područje koje se odnosi na novac, a najjužniji ugao stana je glavno mesto. Neophodno je sva područja ispuniti pozitivnom energijom.

Pozitivnu finansijsku energiju privlačite čišćenjem i bacanjem nepotrebnih stvari. Neispravne stvari popravite, a sve što ne radi bacite. Sortirajte novac, a sve nepotrebno izbacite iz novčanika.
Budite darežljivi, morate davati da bi dobijali. Cenite sve što imate, od malih do velikih stvari.

Bavite se novcem, ako odbijate da se bavite novcem i novac će se odbijati od vas.