Dete i kućni ljubimac

PODELI

Od malih nogu kod dece treba razvijati kulturu ponašanja prema životinjama, a pre šeste godine ne preporučuje se kupovina kućnog ljubimca o kom će se lično brinuti dete.

Pre kupovine kućnog ljubimca dete je potrebno edukovati i upoznati sa sklonostima, potrebama i navikama kućnih ljubimaca. Na izbor kućnog ljubimca utiču godine starosti deteta, porodični uslovi i sklonost ka alergijama u porodici. Odluku ne donosite na osnovu trenutnog temperamenta i izgleda jer rastom životinje izgled i temperament se menjaju.

Deca koja rastu uz kućnog ljubimca imaju bolje razvijene motorne i fizičke sposobnosti i neverbalnu komunikaciju. Manje su nervozna i depresivna, a imaju izražen osećaj poverenja.