Bosanska imena

PODELI

Kako se zove Bosanka koja radi u računovodstvu? Sabira.
Kako se zove Bosanac koji voli med? Mehmed.
Kako se zove Bosanac koji radi s oružjem? Metko.
Kako se zove Bosanac koji pravi džem? Džemko.
Kako se zove Bosanka koja uveličava? Zumka.
Kako se zove Bosanac koji sanja? Hasan.
Kako se zove Bosanac koji voli da krade? Šukro.
Kako se zove usamljeni Bosanac? Samko.
Kako se zove Bosanac koji ne puši? Nedim.
Kako se zove Bosanka koja studira na DIF? Sadifa.