Bonton u liftu

PODELI
Lift koji vodi do uspeha je u kvaru, ali stepenice su uvek dostupne.

Bonton zahteva da se prilikom ulaska u lift daje prednost odobama ženskog pola, starijim osobama, maloj deci, invalidima i majkama sa decom. Prethodno treba da se pričekaju oni koji žele da izađu.

Ako na lift čeka veća grupa ljudi, u lift se ulazi po redosledu čekanja pri čemu prednost imaju samo hendikepirane osobe.

Prilikom ulaska i izlaska iz lifta zabranjeno je lupanje vratima, a lift ne sme da se zadržava duže nego što je potrebno za normalan izlazak.

Ako je lift preopterećen, izaći će osoba koja je ušla poslednja.

U slučaju da u liftu uma više putnika, treba da pritisnete dugme i za one sa drugih spratova.

U ženskom društvu treba da skinete šešir, a prilikom ulaska u lift treba da pozdravite prisutne.

U liftu, kad god je moguće, stojimo licem okrenuti ka drugim osobama.

Ako opazimo da se neka osoba iz anas žuri, sačekaćemo da uđe u lift držeći otvorena vrata.

Stanari iste zgrade obavezni su da se pozdravljaju međusobno čak i ako se ne poznaju.

Strano lice koje ulazi u zgradu treba prvo da pozdravi stanara kojeg sretne u hodniku.

Deca su dužna da prilikom susreta u zajedničkoj zgradi prva pozdrave stariju osobu.